Privacy Verklaring

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG. Leden van deze beroepsvereniging verplichten zich tot permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling op dit vakgebied. Op www.de-nfg.nl vindt u o.a. informatie over deskundigheid, vergoedingen, het klachtenreglement en de ethische code.

Eveneens ben ik aangesloten bij de stichting RBCZ (register therapeut BCZ). Dit is een overkoepelende organisatie in de complementaire zorg. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Voor meer informatie: www.rbcz.nu.

In mijn praktijk zal vanaf 25-05-2018 gewerkt worden met de nieuwe AVG wetgeving. Zo is er een Privacy Policy voor Bezoekers, deze geldt voor iedereen die de praktijk en website Franca Meijs counseling bezoekt. 

Voor inhoud Privacy Policy zie:

 Algemene voorwaarden

Daarnaast is er een Privacy Reglement voor praktijk en website en wordt de cliënt in behandelovereenkomst en intakeformulier gevraagd toestemming te geven voor het gebruik maken van zijn/haar gegevens ten gunste van het begeleidingstraject.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie of een afspraak neem dan contact met mij op.

Neem contact op